​ دوستام بهم استرس وارد میکنن، چیکار کنم؟

 

سوال شما:

دوستام بهم استرس وارد میکنن، چیکار کنم⁉️

 

 پاسخ مپ:

💥دوستا تاثیر زیادی روی طرز فکر ما دارن💥

 

🟠اگه دوستای استرسی داشته باشی که مدام از نگرانی هاشون برات میگن😭😥

تو هم استرس میگیری😨

 

🟠اگه رفقای اهل دلی داری که زیاد اهل درس خوندن نیستن و بیشتر به گشت و گذارن 🤪🍺

تو هم انگیزتو برای درس خوندن از دست میدی 😟

 

🟠یه سری دوستا اما اینجورین که به قدری باپشتکار و هدفمندن که موقعی که کنارشونی

کلی انگیزه برای درس خوندن پیدا میکنی 😎😃

 

خلاصه که 

رفیقا بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی روی آیندت موثرن😬

پس تو انتخاب رفیقات خیلی دقت کن🧐 

سعی کن آدمای سمی زندگیت رو حذف کنی

و دورتو پر کنی از آدمای مثبت و پر تلاش😌😎