توی دوران جمع بندی تست سخت بزنم؟

یه سوال مهم که این روزا ذهن خیلی از بچه‌هایی که دارن جمع بندی میکنن رو درگیر کرده، اینه که:

توی دوران جمع بندی تست سخت بزنم یا نه؟؟

 

اگه این سوال تو هم هست، شانس در خونتو زده😉😍 رتبه ۵ کنکور بطور کامل به این سوالت جواب داده🤌

ویدیو رو کامل ببین❤️