استراحت مفید!

استراحت کردن هم مثل درس خوندن اصول داره😎

یادت باشه که اگه اصولی استراحت نکنی، فقط وقتت رو تلف میکنی و خستگیت همچنان باقی میمونه😩

 

توی این ویدیو اصول یه استراحت مفید رو بهت گفتم، پس اصلا از دستش نده😍