ترازم بالا نمیاد😭کمکککک‼️

 

اگه ترازت تو یه محدوده خاص گیر کرده، اول از همه باید هنر آزمون دادن💯 رو بلد باشی🤌

منبعت مناسب باشه و بدونی چطوری تست بزنی...🤌

اما اینو یادت نره که تراز خوب، یک شبه به دست نمیاد! پس این وویس رو با دقت گوش بده و اجرا کن❤️

 

رئوف رستمی👨‍⚕

رتبه ۵۲۹ کنکورتجربی🧑‍🎓

مشاور مجموعه مپ💛