تجربه‌ی یک کنکوری ناموفق

 

از یکی از کنکوریای ناموفق ۱۴۰۱ دلیل شکستشو پرسیدیم، اینارو گفت:

 

علی رقم اینکه میخوندم و تفریح هم نداشتم و کل سه سال رو خوندم رتبم شد ۹۰هزار! بنظرم دلایل اصلیش اینا بود:

 

1⃣میخوندم اما تستاشو خیلی دیر میزدم😢(تست آموزشی فراموش نشه😡)

 

2⃣موقع تست زدن فورا ناامید میشدم❌ (هدفت از تست زدن یادگیری بیشتره؛ قرار نیست به همه سوالا جواب درست بدی!)

 

3⃣مدام خودمو با بقیه مقایسه میکردم⛔️ (تو خودتو با بقیه مقایسه میکنی یانه؟)

 

4⃣برنامم خیلی کلی بود😱(سال کنکور از مهمترین سالهای عمرته؛حساسه و محدود! پس نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجمه✅)

 

5⃣روش مطالعه اکثر درسا رو نمیدونستم👎 (روش مطالعت درست نباشه، روزی ۱۸ساعتم بخونی باختی😵‍💫)

 

6⃣از دوران جمع بندیم درست استفاده نکردم🤕فک میکردم فقط باید تند تند بخونم🥹 ( دوران جمع بندی، دوران نجات توعه!جدیش بگیر😎)