هم سرعتی بخون هم فراموش نکن (پارت دوم)

اینم پارت دوم توضیحاتم درمورد اینکه چطور هم سرعتی بخونیم و هم دیرتر مطالب رو فراموش کنیم😍

اگه قبلی رو دیدی که اینو حتمااا ببین😎

اگه قبلی رو ندیدی هم اول برو ببینش و بعد بیا اینجا😊

 

نیما ابوالحسنی رتبه 1 کشوری کنکور 1400