​ چندتا آزمون شرکت کنیم  ​

 

سرفصل‌های وویس:

 

✔️دو دسته آزمون داریم

✔️اینا میتونن علاوه بر آزمون جامع، آزمون تک درس هم کار کنن💯

✔️این بچه ها فقط یک آزمون شرکت کنن ولی...♨️

✔️امااا میرسیم به دوران جمع بندی📛

✔️این بچه‌ها دیرتر وارد جو آزمون دادن بشن...

✔️میشه هممون آزمون تک درس بدیم⁉️

✔️نحوه زدن آزمون تک درس

 

مبین قربانی🧑‍🎓

دانشجوی پزشکی 👨‍⚕️

دانشگاه علوم‌پزشکی ایران🏫

مشاور مجموعه مپ💛