آیناز چگینی

آیناز چگینی

دانش‌آموز رشته ریاضی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: شایان صالحی
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز