امیر صمدی

امیر صمدی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
609 منطقه سه
14 ماه
مدت مشاوره