بنیامین دهنوی

بنیامین دهنوی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر مشهد
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: علی موسوی
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز