حانیه فراهانی

حانیه فراهانی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
14 ماه عضو
539 منطقه دو
14 ماه
مدت مشاوره