ساره حاجی زاده

ساره حاجی زاده

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
4670 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره