عرفان حسنی

عرفان حسنی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر اردکان
کنکور سال 1401
13 ماه عضو
237 منطقه سه
13 ماه
مدت مشاوره