علیرضا آخوندی

علیرضا آخوندی

دانش‌آموز رشته ریاضی
از شهر شهرکرد
کنکور سال 1402
1 سال عضو
480 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره