عماد سرخه

عماد سرخه

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
15 ماه عضو
1210
15 ماه
مدت مشاوره