فاطمه آزاد

فاطمه آزاد

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر قزوین
کنکور سال 1401
15 ماه عضو
36 منطقه دو
15 ماه
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ