فاطمه خرمی

فاطمه خرمی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
مشاور: پیمان رحیم زاده
رتبه 1111 منطقه دو
13 ماه
مدت مشاوره
13 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز