فاطمه علیسواری

فاطمه علیسواری

دانش‌آموز رشته انسانی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
مشاور: فاطمه رحمتی
رتبه 1228 منطقه یک
15 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز