فرزاد فتحی

فرزاد فتحی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
1 سال عضو
1193
1 سال
مدت مشاوره