مبینا آق ارکاکلی

مبینا آق ارکاکلی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1396
19 ماه عضو
8 منطقه سه
19 ماه
مدت مشاوره