محمدصادق کشانی

محمدصادق کشانی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
13 ماه عضو
1077
13 ماه
مدت مشاوره