محمدصالح نگهداری

محمدصالح نگهداری

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
مشاور: پیمان رحیم زاده
15 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز