محمدعلی معزز

محمدعلی معزز

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1401
21 ماه عضو
304 منطقه یک
21 ماه
مدت مشاوره