محمدمهدی داداش زاده

محمدمهدی داداش زاده

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر ارومیه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
460 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره