مریم طرب ساز

مریم طرب ساز

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر کهگیلویه
کنکور سال 1399
1 سال عضو
543 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره