مهدی رفیعی

مهدی رفیعی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
229 منطقه یک
1 سال
مدت مشاوره