مهدی فقیه

مهدی فقیه

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
16 ماه عضو
1863
16 ماه
مدت مشاوره