مهدی مهدی زاده

مهدی مهدی زاده

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
14 ماه عضو
1055
14 ماه
مدت مشاوره