مهسا ابدال

مهسا ابدال

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1401
10 ماه عضو
438
10 ماه
مدت مشاوره