مونا حاج اسماعیل زاده

مونا حاج اسماعیل زاده

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
2782 منطقه سه
13 ماه
مدت مشاوره