میکاییل بگجانی

میکاییل بگجانی

دانش‌آموز رشته ریاضی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: عرفان نورپرور
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز