نسیم زارعی

نسیم زارعی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: پیمان رحیم زاده
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز