نگار نجارزاده

نگار نجارزاده

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: فاطمه شهبازی
رتبه 2700 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره
20 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز