نیکی خسروی

نیکی خسروی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
1176
1 سال
مدت مشاوره