پریا قاسمیان

پریا قاسمیان

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
مشاور: شکیلا قبادی
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز