کیانا زارعی

کیانا زارعی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر شیراز
کنکور سال 1402
18 هفته عضو
مشاور: پیمان رحیم زاده
رتبه 490 منطقه دو
18 هفته
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز