کیمیا فارغ بال

کیمیا فارغ بال

دانش‌آموز رشته ریاضی
کنکور سال 1401
18 ماه عضو
446 منطقه یک
18 ماه
مدت مشاوره