گیتی مارامایی

گیتی مارامایی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1399
1 سال عضو
231 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره