یگانه فرجی

یگانه فرجی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
304
14 ماه
مدت مشاوره