برای امتحان نهایی هم کتاب و کلاس لازمه؟

امسال که تاثیر معدل ۴۰ درصدی شده، خیلی مهمه که تمام سعیتو بکنی برای نمره ۲۰ در امتحانات نهایی✌️

اما آیا برای رسیدن به این نمره، لازمه که کتاب خاصی تهیه کنی؟؟ یا کلاس خاصی شرکت کنی؟؟

توی این ویدیو کامل این سوال رو برات باز کردم❤️