سرعت خوندنتو دوبرابر کن!

 

💥سرعت خوندنتو دوبرابر کن🏃

 

 

✅کلمه خوانی ممنوع🙅‍♀

 

به جای کلمه به کلمه خوندن، جلمه خوانی کن که سرعتت چند برابر بشه🌀

 

 

✅بلند خوانی ممنوع🗣

 

میدونستی که سرعت زبان در برابر مغز خیلی کمتره⁉️

و همین باعث میشه انرژی زیادی از دست بدی و زود خسته بشی💤

 

 

✅با مداد جملات رو دنبال کن👩‍🦯

 

این‌کار وقتی استرس داری، باعث میشه رشته جملاتو گم نکنی و سرعتت پایین نیاد🐢

 

 

✅برگشت به عقب ممنوع🚷

 

هیچوقت قبل از اتمام اون پاراگراف، به جمله یا به کلمه‌های قبلی برنگرد❌

 

 

✅حوزه دید تو افزایش بده👀

 

سعی کن در حالیکه به یه نقطه نگاه میکنی، چشمت کلیت کلمه های قبلی رو هم تشخیص بده🧐