ترس از شکست

سوال شما:

از اینکه آزمونام بد بشه میترسم❗چیکار کنم⁉️

 

 پاسخ مپ: 

هر هدف جدیدی که تو زندگیت دنبال میکنی ممکنه به شکست ختم بشه 

این قانون زندگیه 

و اگه این قانون رو نپذیری و خودتو باهاش وفق ندی ، 

مدام نگرانی ک نکنه نشه؟

نکنه این همه تلاش میکنم به هدفم نرسم 

و ...

ولی وقتی میپذیری مسیری که شروع کردی ، پستی و بلندی داره 

و تو قراره با وجود تمام شکست ها و سختی های راه نهایتا به هدفت برسی ، آرامش کل وجودت رو میگیره😌

 

بدون هیچ شعاری شکست ها بخشی از مسیر زندگی ما هستن و اگه یاد بگیریم باهاشون دوست بشیم ، ازشون درس بگیریم و اصلاحشون کنیم

اونوقته که موفقیت خیلی خیلی نزدیکه🤩

آزمونایی که میدی هم بخشی از مسیر کنکورتن 

تو این آزمونا شرکت کردی که

🔻 شکست بخوری 😔

🔻یاد بگیری 🤓

🔻و با اصلاحشون ، دیگه این اشتباهات رو سر کنکور تکرار نکنی 🤗

پس به این‌آزمونا به چشم یه مرحله از یادگیری نگاه کن🧐

تاببینی چقدرررر پیشرفت میکنی😎