دروس عمومی حذف نشدن!

تو به درسای عمومی اهمیت میدی یا کلا گذاشتیشون کنار؟😶

میدونستی دروس عمومی هنوز توی نتیجه کنکورمون تاثیر دارن اما بصورت غیرمستقیم؟!

پس حتما حتما ویدیوی پایین رو ببین تا دکتر ریحانه فرخی رتبه 8کشوری بهت توضیح بدن باید چیکار کنی🌸