حسرت کم کاری های گذشته...

 

سوال شما‌: این‌روزا خیلی خودمو بخاطر گذشته سرزنش میکنم🥺 چیکار کنم⁉️

 

پاسخ مپ :

 یکی از دلایل مهم برای درس نخوندن تو عید اینه که همش به گذشته فکر میکنی و فکر میکنی که

اگه از تایمت بهتر استفاده میکردی حتما میتونستی نتیجه بگیری😥

ولی حالا...

 

ولی تو فراموش کردی که...‼️

 

✔️خیلی از بچه ها با اینکه زود شروع کردن ولی الان خستن و بریدن 🥴

 

✔️اینجوری نیس که تو هم چیزی نخونده باشی، درسته مطالب کامل جمع بندی نشده ولی صفر صفر هم نیستی😊

✔️و مهمترین نکته اینکه 

🔘گذشته گذشته 🙄

❌نمیشه کاریش کرد 

✅ولی آینده منتظر توعه 😌

✅که ازش استفاده کنی

 

🫥یادت نره:

⏳سوت پایان رو هنوز نزدن😎