صفر تا صد یک مرور اصولی

 

چرا مرور انقدر مهمه؟؟؟

اصلا کی باید مرور کنیم؟

چند نوع مرور داریم و هر کدوم کی جوابه؟

محاله کنکوری باشی و این سوالا به سرت نزده باشه😶

جواب تک تکشو برات توی ویدیوی پایین گفتیم. از دست نده😍