عوامل شکست در کنکور!

🔴کیا کنکور سالای قبل رو خراب کردن⁉️

 

🔛🔛اونایی که هدف نداشتن⛔

 

🔛🔛اونایی که صدتا کلاس کنکور ثبت نام میکردن😎

 

🔛🔛اونایی که روش مطالعه اصولی و درستی نداشتن😵‍💫

 

🔛🔛اونایی که برنامه نداشتن🤦‍♂️

 

🔛🔛اونایی که به کتاب درسی بی توجه یا کم توجه بودن🤨

 

🔛🔛اونایی که چندین منبع داشتن😠

 

🔛🔛اونایی که به نتایج آزمون بیش از حد اهمیت میدادن😭

 

🔛🔛اونایی که از dvdهای آموزشی بی رویه استفاده میکردن👨‍💻

 

🔛🔛اونایی که مدام میپرسیدن: از الان بخونم میشه❓

 

🔛🔛اونایی که تحلیل ازمون نمیکردن🥱

 

🔛🔛اونایی که با اطرافیانشون لج و لجبازی داشتن☎️

 

 

🔛🔛مراقب باشید شما اشتباه نکنید...🥺