امتحانات نهایی رو جدی بگیر!

 

توی هر سطحی که هستی امسال امتحانات نهایی رو جدی بگیر!!

چرا که اگه حسابی خودتو برای کنکور اماده کنی و حتی رتبه یک هم بیاری، بازم تا نمره خوبی توی نهاییا کسب نکنی نمیتونی وارد میدون رقابت کنکور بشی!