تحلیل ویدیویی فیزیک آزمون ماز

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز ✅

 

📚درس‌و‌پایه: فیزیک(جامع)

📆تاریخ: ۹تیر۱۴۰۲

 

👨‍🏫 توسط: یوسف نقیبیان رتبه۷ کنکور تجربی