تحلیل شکل فصل1 زیست دهم پارت7

تحلیل شکل کتاب درسی:
✅پارت هفتم

👈شکل‌های جا به جایی مواد
👈فصل یک
👈زیست دهم

👨‍⚕️توسط: محمدرضا اسماعیل پور رتبه ۶۳ کنکور ۱۴۰۲، مشاور آکادمی مپ