3 رمز موفقیت رتبه 8 کنکور

 

سوال شما:

کلی مشکل سر راهمه و حس میکنم دچار افت تحصیلی شدم🥲

اصلا نمیتونم به قبولی فکر کنم😭

 

پاسخ مپ:

ببین دوست خوب من، مشکل و چالش توی سال کنکور برای همه پیش میاد😶

اما اگه تو استراتژی برخورد با این مشکلات رو بلد باشی، دلیلی نداره دچار افت تحصیلی بشی!

به عنوان نمونه میخوام به حرفای یه رتبه برتر ارجاعت بدم!

خانم ریحانه فرخی، رتبه ۸ کنکور ۹۸ ، توی این وویس بطور کامل راهنماییت کردن، حتماااا گوش بده❤️